Wednesday, July 22, 2009

Tuesday, July 21, 2009

Sterika Tembaga


Sterika dahulu yang mengunakan arang sebagai medium untuk mengosok pakaian.

Kacip Pinang Lama


Diperbuat dari besi biasa dan kepalanya meyerupai kepala burung.Untuk dijual kepada yang berminat.

Kacip Pinang Lama2 jenis kacip pinang lama,kedua duanya diperbuat dari besi biasa.Satu menyerupai kepala ayam dan satu lagi menyerupai kepala burung.Untuk dijual kepada yang berminat.

Kacip Pinang Lama2 jenis kacip pinang yang berbeza,satu diperbuat dari tembaga yang menyerupai kepala burung dan satu lagi diperbuat daripada besi.Untuk dijual kepada yang berminat.

Kacip PinangKacip pinang lama yang diperbuat daripada tembaga.Kepala kacip menyerupai bentuk burung garuda dan satu lagi daripada besi yang menyerupai kepala kuda.Untuk dijual bagi yang berminat.

Bekas Setanggi


Digunakan bagi tujuan membakar setanggi.Juga diperbuat daripada tembaga.Untuk dijual kepada yang berminat